Cao su thiên nhiên SVR 10

SƠ LƯỢC VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 10

Từ năm 2005, Mai Vĩnh đã thành lập phân xưởng sản xuất cao su thiên nhiên SVR 10. Đây là một trong hai sản phẩm chủ lực của công ty với các chỉ tiêu như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CAO SU SVR 10

TCVN 3769:2016 SVR 10
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45 mm, % m/m, không lớn hơn 0.08
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn 0.60
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn 0.60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn 0.80
5. Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ hơn  30
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn  50

Loại bành: 35 kg