Cao su hỗn hợp SVR 10 & SBR 1502

Năm 2010, Mai Vĩnh tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất cao su hỗn hợp với công suất 40
tấn/ngày. Tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng

Loại bành : 33.33kg hoặc 35kg