Sản phẩm

Cao thiên nhiên SVR 3L

Cao su thiên nhiên SVR 3L là sản phẩm chủ lực của công ty với các chỉ tiêu lý hóa như sau...

Cao su thiên nhiên SVR 10

Từ năm 2005, Mai Vĩnh đã thành lập phân xưởng sản xuất cao su thiên nhiên SVR 10....

Cao su ly tâm Latex (HA & LA)

Cao su ly tâm Latex (HA & LA) sẽ được triển khai sản xuất vào năm 2018 và có các chỉ tiêu lý hóa....

Cao su hỗn hợp SVR 10 & SBR 1502

Năm 2010, Mai Vĩnh tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất cao su hỗn hợp với công suất 40
tấn/ngày. Tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng

Cao su hỗn hợp SVR 3L & SBR 1502

Năm 2010, Mai Vĩnh tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất cao su hỗn hợp với công suất 40
tấn/ngày. Tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của khách hàng

Cao su thiên nhiên SVR CV60

Cao su thiên nhiên SVR CV60 là một trong số sản phảm mới mà công ty vừa mới phát triển trong năm 2017. Cao su thiên nhiên SVR CV60 có các chỉ tiêu lý hóa...

Cao su thiên nhiên SVR CV50

Cao su thiên nhiên SVR CV50 là một trong số sản phảm mới mà công ty vừa mới phát triển trong năm 2017. Cao su thiên nhiên SVR CV50 có các chỉ tiêu lý hóa....

Cao su thiên nhiên SVR 10CV60

Cao su thiên nhiên SVR 10CV60 là một trong số sản phảm mới mà công ty vừa mới phát triển trong năm 2017.....

Cao su thiên nhiên SVR 10CV50

Cao su thiên nhiên SVR 10CV50 là một trong số sản phảm mới mà công ty vừa mới phát triển trong năm 2018. Cao su thiên nhiên SVR 10CV50 có các chỉ tiêu lý hóa.....

Thống kê truy cập

Hôm nay76
Tổng truy cập176487