Chất lượng môi trường

Chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015

   

Với mục tiêu trở thành đối tác tiêu biểu trong chuỗi cung ứng cao su thiên nhiên toàn cầu, chúng tôi cam kết:

1) Liên tục cải tiến các hoạt động để tạo ra sản phẩm đáp ứng các chuẩn mực cao hơn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

2) Tạo dựng niềm tin bền vững với các bên liên quan

3) Duy trì các hoạt động đánh giá, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, đồng thời thực hiện có trách nhiệm với môi trường và xã hội