Products

 • Synthetic rubber SVR 3L & SBR 1502

  Synthetic rubber SVR 3L & SBR 1502

  25 November 2018 Read more
 • Synthetic rubber SVR 10 & SBR 1502

  Synthetic rubber SVR 10 & SBR 1502

  25 November 2018 Read more
 • Natural Rubber SVR 10CV60

  Natural Rubber SVR 10CV60

  10 March 2018 Read more
 • Natural Rubber SVR 10

  Natural Rubber SVR 10

  10 March 2018 Read more
 • Natural Rubber SVR 3L

  Natural Rubber SVR 3L

  10 March 2018 Read more
 • Natural Rubber SVR CV60

  Natural Rubber SVR CV60

  10 March 2018 Read more
 • Natural Rubber SVR 10CV50

  Natural Rubber SVR 10CV50

  10 March 2018 Read more
 • Latex Concentrate (HA & LA)

  Latex Concentrate (HA & LA)

  10 March 2018 Read more

News

The rubber market on 22.8.2018

The rubber market on 22.8.2018

Trên sàn giao dịch Tocom giá cao su tiếp tục xu hướng giảm từ đầu tuần trong ngày 21/8 tuy...
12 March 2018 Read more
How is the rubber market in the last months of the year happening?

How is the rubber market in the last months of the year happening?

Vấn đề khiến các doanh nghiệp sản xuất cao su tự nhiên quan tâm nhất từ nay đến cuối năm,...
09 March 2018 Read more
Rubber increased sharply due to production in China

Rubber increased sharply due to production in China

Cao su lên giá sau khi số liệu cho thấy chỉ số sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng...
09 March 2018 Read more

Social activities

 • Social responsibility

  Social responsibility

  09 March 2018
  Từ những ngày đầu thành lập, văn hóa của sự sẻ chia đã hình thành rõ nét trong triết lý...